Tekstvansaskia.nl

Prijzen zijn in euro's en exclusief 21% BTW

reguliere opdrachten
 prijs
handgeschreven manuscript uittypen

 € 0,01 per getypt woord*

redigeren tekst

 € 0,02 per getypt woord*

uitwerken gesproken tekst  € 0,02 per getypt woord*
brief/sinterklaasgedicht  € 10,-
vertalen van Engels naar Nederlands

 € 0,10 per woord*

vertalen van Nederlands naar Engels

 € 0,20 per woord*

*met een minimumprijsvan € 10,-

 

spoedopdrachten
 prijs
handgeschreven manuscript uittypen

 € 0,05 per getypt woord**

redigeren tekst

 € 0,10 per getypt woord**

sinterklaasgedicht  € 10,-
brief  € 10,-
vertalen van Engels naar Nederlands

 € 0,20 per woord**

vertalen van Nederlands naar Engels

 € 0,40 per woord**

**met een minimumprijsvan € 20,-