Tekstvansaskia.nl

Voorwaarden

  1. Uw betaaltermijn is 30 dagen na ontvangst van mijn factuur.
  2. Spoedopdrachten voer ik uit binnen 24 uur na schriftelijke acceptatie van de spoedopdracht. Bij zeer grote opdrachten behoud ik me het recht voor de termijn van 24 uur te verlengen. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de opdrachtgever.
  3. Reguliere opdrachten voer ik uit binnen 14 dagen na schriftelijke acceptatie van de opdracht en in overleg met de opdrachtgever.
  4. De prijzen op mijn prijslijst zijn in euro's en exclusief 21% BTW.
  5. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van mijn teksten. U bent zelf eindverantwoordelijk voor het juiste gebruik van de geleverde teksten.
  6. Het copyright voor de door mij geschreven teksten blijft bij mij.